Osta omaksi | Sisältötiltin selättäjä -opas | Punakynäpaholaisen lautanen
Punakynäpaholaisen Sisältötiltti-opas 2023
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Sisäl­tö­til­tin selät­tä­jä ‑opas

Näil­lä vin­keil­lä olet voit­ta­ma­ton sisäl­tö­nik­ka­ri. Ymmär­rät oppaan avul­la, mikä hyö­ty suun­ni­tel­mal­li­suu­des­ta on kai­kel­le sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­le.

Kun ostat oppaan, ymmär­rät:

  • mil­lais­ta sisäl­töä yri­tyk­se­si tar­vit­see tavoit­taak­seen avain­koh­de­ryh­män.
  • miten ana­ly­tiik­kaa käy­te­tään yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin kehi­tyk­sen tuke­na.
  • miten sisäl­töä toteu­te­taan suun­ni­tel­lus­ti.
  • mil­lais­ta sisäl­töä tuo­te­taan eri­lai­siin kana­viin.

Oppaas­sa on yli 25 sivua tiuk­kaa tava­raa sisäl­tö­til­tin selät­tä­mi­ses­tä, mm, sisäl­tö­ka­len­te­ri vii­kot­tai­sel­le jul­kai­sul­le, kävi­jä- ja sisäl­tö­ana­lyy­siop­paat sekä jul­kai­su­jen esi­merk­ke­jä, 

Osta opas nyt! Luo sisäl­töä hel­pos­ti, älä vai­keim­man kaut­ta!

19,00 €

(hin­ta sis. alv.)