Äidinkielen opettajana tunsin, että toimin joka päivä ns. kustannustoimittajana. Kun rakensin yritystoimintaani, oli loogista tehdä myös niitä töitä eli kustannustoimittajan työstä sain osani. Mitä ominaisuuksia vaaditaan kustannustoimittajalta? Mitä asioita sisällöntuottajan tulisi huomioida?...